Каталог товарів

Користувальницька угода

Терміни, що використовуються в цій Угоді:

Адміністрація - адміністрація сайту інтернет-магазину www.nova.kiev.ua

Сайт - веб-сайт інтернет-магазину www.nova.kiev.ua , включаючи всі веб-сторінки.

Угода - це Угода користувача.

Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які реалізує, та послуги, які пропонує. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (в акті приймання-передачі або в інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).

Товар - товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

Користувач (Споживач) - Споживач, який переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів сайту. Одержувач Платник є Користувачами.

Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати товар, а також сукупність Товарів, які замовив Користувач.

Платник – особа, яка оплачує Замовлення.

Одержувач - особа, вказана Платником як уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

Пропозиція - інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Споживачем. Пропозиція включає: інформацію щодо самого товару, інформацію про його ціну, спосіб оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Споживачем. Умови пропозиції визначаються продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією щодо можливих умов придбання Товару.

1. Загальні умови використання Сайту

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товару Продавцем/Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач тим самим приєднується до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація сайту має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) для придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених у Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, якого обрала Адміністрація. Це положення не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця та/або є відповідальним за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній вчинив дії, що свідчать про прийняття Оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив Товар, розпочав надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених Офертою Користувача.

1.7. Після отримання Оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено Офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною Офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної Оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару за умов, зумовлених зустрічною Офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну Оферту до моменту видачі Товару Покупцю.

1.8. Достатнім доказом прийняття Оферти Продавцем або зустрічної Оферти (тобто погодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання та прийняття Товару Одержувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача відправка Продавцем та/або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон тощо) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про отримання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання та/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем Оферти Користувача (а не про її прийняття) та відображає умови Оферти, яка запропонована Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу Оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання та прийняття відповідного Товару та вимагати повернути сплачену за нього вартість, а також вартість доставки Товару до пункту видачі (якщо оплата фактично була скоєно Платником). Отримувач має право скористатися цим правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.11. Моментом отримання та прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, який момент настав раніше):

- підписання Одержувачем акта приймання-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або
- підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містило Товар, або фактичного отримання Одержувачем Товару та вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав товар та залишив пункт видачі товару тощо).

1.12. Продавець може організовувати маркетингові та інші акції з метою популяризації сайту та збільшення попиту на товари. Користувач, здійснюючи замовлення Товарів на Сайті, дає свою згоду на участь у всіх акціях, які на момент замовлення Товарів проходять у Продавця, якщо умовами акції не передбачено інше. Користувач зобов'язується детально ознайомитись з усіма умовами акції, що діє на момент оформлення замовлення. Детальна інформація доступна на сайті в розділі «АКЦІЇ». Користувач, який не бажає брати участь у акціях, що діють, повинен на момент здійснення замовлення однозначно вказати те, що він не бажає брати участь у чинних акціях. Такому Користувачеві буде продано Товар без акційних умов.

1.13. Інформація про товар.

 • 1.13.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товари. Інформація про товар може надаватися дистанційно (по телефону шляхом розміщення інформації про товар на сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку.
 • 1.13.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Отримувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на товарі та/або його упаковці та/або у товаросупровідних документах. У разі потреби отримання додаткової інформації про Товар, Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію за допомогою засобів дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.
 • 1.13.3. Вказана у Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Продукт, погоджена Сторонами відповідно до п. 1.4-1.8. Угода може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.
 • 1.13.4. У разі зміни ціни Товару порівняно із погодженими Сторонами відповідно до п. 1.4-1.8. Угоди умовами, Одержувач має право відмовитися від отримання та прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення сплачених за Товар коштів, а також коштів, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка тощо) Продавцем чи Адміністрацією не надаються.

1.14. Обмеження відповідальності.

 • 1.14.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій Продавцем/Продавцями. У зв'язку з цим Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями та пов'язані з цим питання, зокрема, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями та/або виробниками тощо. Правовідносини щодо захисту прав споживачів виникають між Покупцями та Продавцями відповідних товарів. У разі неналежного виконання Замовлення Продавцями, за наявності звернень Користувача, Адміністрація має право призупинити право користування платформою таким Продавцем на сайті до вирішення спірної ситуації по суті. У разі наявності звернень Користувачів зі скаргою на продавця та/або неодноразового виникнення випадків неналежного виконання Замовлення Продавцем, Адміністрація залишає за собою право припинити співпрацю з таким Продавцем та заблокувати розміщення інформації товарів такого Продавця.
 • 1.14.2. Зазначені у Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями також після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися та змінюватись Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.
 • 1.14.3. У разі старіння матеріалів (в т.ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись, збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникла внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.
 • 1.14.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару порівняно із зазначеними у Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару та вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони сплачені).
 • 1.14.5 . У будь-якому разі сума збитків (як матеріальних, так і нематеріальних), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв'язку з порушенням його прав під час використання Сайту (в т.ч. у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими) порушенням прав Користувача) відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в десять гривень.
 • 1.14.6. На Товари, на які встановлено гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар має бути встановлений гарантійний строк, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом дням.
 • 1.14.7. Користувач відповідає за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У випадку, якщо неточна (неправильна) вказівка ​​даних у Замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат із сум, сплачених Платником як оплата Товару (проводити залік зустрічних вимог).

2. Зобов'язання Сторін.

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитись з цією Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів сайту.

2.3. Використання матеріалів Сайту без дозволу правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідно укласти ліцензійні договори (отримання ліцензій) з Правовласниками.

2.4. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватись на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що Продавець/Продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольні Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має жодних повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.

3. Порядок обміну та повернення Товару Одержувачем (Користувачем, Платником).

3.1. Обмін та повернення Товару (у тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) у порядку Закону України «Про захист прав споживачів» може здійснюватись службами доставки на поштове відділення відправника (у разі, якщо така можливість визначена умовами Продавця). Користувач, зокрема, також зобов'язаний належним чином пакувати відправлення зовні і всередині, щоб Товар не пошкодився в процесі транспортування.

3.2. При отриманні Товару поштою, повернення такого Товару (у тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) здійснюється поштою та у графі експрес-накладної пошти «Оголошена вартість» слід зазначити фактичну вартість придбаного товару.

3.3. При обміні та поверненні Товар слід відправити у повній комплектації, додавши до нього також такі документи:

 • Заява обмін чи повернення коштів, із зазначенням причин;
 • Акт приймання-передачі товару/накладна/чек від продавця (документ, що підтверджує факт придбання Товару);
 • Гарантійний талон.

3.4. У разі направлення Користувачем (Споживачем) Товару, який був придбаний через Сайт, умовами Продавця передбачена можливість надсилання останнім такого Товару для організації гарантійного обслуговування. Без оформленої належним чином письмової заяви з пред'явленою вимогою вважається, що такий Товар направлений з метою передачі останнього до сервісного центру для проведення діагностики та обслуговування (усунення нестачі). При цьому обов'язковою є наявність оригіналу гарантійного талона до Товару та розрахункового документа.

 • 3.4.1. Наведений у цьому розділі порядок діє у разі, якщо умовами Продавця передбачено можливість зворотного відправлення товару, у тому числі для організації гарантійного обслуговування. У разі надсилання Користувачем (Споживачем) товару протягом гарантійного строку без оформленої належним чином письмової заяви з пред'явленими вимогами вважається, що такий товар направлений з метою передачі останнього до сервісного центру для проведення діагностики та обслуговування (усунення нестачі). При цьому обов'язковою є наявність оригіналу гарантійного талона до товару та розрахункового документа, виданого Продавцем. Винятком є ​​відправка товару протягом чотирнадцяти днів із моменту придбання.
 • 3.4.2. У разі надсилання Користувачем (Споживачем) такого Товару із заявою про повернення коштів або про обмін Товару на підставі положень ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» без документів, що підтверджують наявність суттєвої нестачі у Товарі (за наявності оригіналу гарантійного талона та розрахункового документа, виданого Продавцем), вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передачу такого Товару до уповноваженого сервісного центру для з'ясування наявності у Товару суттєвої нестачі. У разі такого спрямування Товару на підставі положень ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» із заявою про обмін Товару або повернення коштів з посиланням на наявність недоліку в роботі Товару вважається, що Користувач (Споживач) погоджується на передачу такого Товару до уповноваженого сервісного центру для визначення наявності суттєвої нестачі у Товарі. У випадку, якщо наявність суттєвого недоліку не буде підтверджено уповноваженим сервісним центром, вважається, що Користувач (Споживач) погоджується на безоплатне усунення виявленого недоліку (за умови підтвердження гарантійного випадку). Термін сервісного обслуговування: 14 днів з моменту отримання Товару уповноваженим сервісним центром та 10 днів – термін транспортування, якщо інше письмово не погоджено з Користувачем (Споживачем).
 • 3.4.3. Для мінімізації ризиків випадкового пошкодження Товару при пересиланні продавцю Користувач (Споживач) повинен описати зовнішній вигляд Товару перед такою відправкою разом із представником перевізника шляхом складання відповідного акта. У разі потреби з'ясування проблем у роботі Товару в телефонному режимі з Споживачем може уточнюватись інформація про наявну нестачу.
 • 3.4.4. Споживач дає свою згоду на отримання електронних повідомлень щодо розгляду його звернення на вказану ним адресу електронної пошти та/або за допомогою засобів мобільного зв'язку та/або за допомогою месенджерів (Telegram, Viber), які прив'язані до номера телефону, вказаного Споживачем (Користувачем) заяві чи іншому документі. Такі повідомлення вважаються належним інформуванням Споживача.
 • 3.4.5. Надсилаючи товар на гарантійне обслуговування Користувач (Споживач) повинен вимкнути паролі, графічний ключ та інші блокування, встановлені на товар. За наявності таких блокувань Користувач (Споживач) дає згоду на повернення товару без досконалого гарантійного обслуговування. Після вимкнення блокувань Користувач (Споживач) може повторно надіслати товар на вказану в цьому Розділі Угоди адресу для організації гарантійного обслуговування.

3.5. Користувач (Споживач) зобов'язаний оглянути товар (його зовнішній вигляд, кількість, якість, комплектність) разом із розрахунковим документом при отриманні замовлення (посилки) у присутності представника перевізника, у тому числі при отриманні товару, який повернувся після гарантійного обслуговування. Претензії Користувача (Споживача) до Продавця щодо товару, отриманого через кур'єрську службу (Нова Пошта, Justin тощо) щодо неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), виявленого при отриманні товару, мають бути зафіксовані Користувачем (Споживачем) разом із представником кур'єрської служби шляхом складання письмового документа, в якому відображаються виявлені ушкодження. В інших випадках претензії щодо пошкодження товару у процесі транспортування пред'являються безпосередньо до перевізника.

 • 3.5.1. Прийняття Користувачем (Споживачем) Товару без складання з представником кур'єрської служби письмового документа щодо неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), виявленого при отриманні товару, є підтвердженням відсутності у користувача (Споживача) будь-яких претензій до Продавця та/або Адміністрації щодо якості кількості такого Товару, будь-яких характеристик (колір, габарити та ін).

4. Персональні дані.

4.1. Оформляючи Замовлення на Cайте nova.kiev.ua та/або проставляючи галочку у відповідному полі на сайті nova.kiev.ua перед заповненням своїх персональних даних, а також беручи участь у програмах, акціях тощо, організатором яких є Адміністрація, Користувач дає свою згоду Адміністрації на збирання та обробку (накопичення, зберігання, адаптування, поновлення, використання, розповсюдження, знеособлення та знищення) зазначених ним даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; електронна пошта; номер телефону; адреса; дата і місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство; наявність пільг; відомості про реєстрацію як фізичної особи-підприємця; відомості про шлюб; відомості про доходи та витрати; місце роботи та посада; стаж роботи; дата та причини звільнення з попередніх місць роботи; відомості щодо отримання пенсій; сімейний стан; майнове становище (наявність нерухомого та/або рухомого майна); місце фактичного проживання; місце проживання з державної реєстрації речових; дані паспорта (номер, серія, ким і коли видано); дані про дітей, у тому числі усиновлених; інші дані з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами та маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (розповсюдження) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно -експедиторським та кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам та/або фінансовим установам, ПрАТ "ПФ України" КОД ЄДРПОУ (14333937) для обробки інформації про надання та отримання телекомунікаційних послуг, дозвіл на обробку персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей про мене) у Базі персональних даних «Клієнти» Приватного акціонерного товариства «ПФ України» (далі – Товариство), власником якої є зазначене Товариство, та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд www.nova.kiev.ua. Це положення діє без обмеження терміну дії.

4.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо та добровільно надана Користувачем.

4.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є www.nova.kiev.ua

4.4. Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження чи місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти мотивовану вимогу щодо зміни чи знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з навмисним прихованням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних; вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичного оброблення персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має йому правові наслідки.

5. Інші умови.

5.1. Користувач має право призначити Одержувачем товару, що купується, третю особу. У цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача та доставки товару. На відносини сторін, у разі, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити під час отримання Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

5.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання товару.

5.4. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.

5.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди.

5.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-яким із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.