Каталог товарів

FAQ

 • ЯКА ГАРАНТІЯ У МОГО ТОВАРУ?

  Гарантійний термін товару обчислюється з дня його продажу. Він зазвичай вказаний в експлуатаційному документі на товар (гарантійному талоні, технічному паспорті, етикетці або в іншому документі, що додається до товару). На сайті виробника Вашого товару

 • Чи здійснюєте Ви доставку до квартири і підйом на поверх?

  Будь ласка, зверніть увагу, що адресна доставка здійснюється до входу в будівлю для великогабаритних товарів з розділів «ВБУДОВАНА ТЕХНІКА», «ВЕЛИКА ПОБУТОВА ТЕХНІКА», «КУХОННІ МИЙКИ», «КЛІМАТИЧНА ТЕХНІКА», всі інші товари доставляються до квартири.

  Вартість ручного занесення в квартиру залежить від:

  - габаритів техніки,

  - складності підйому,

  - наявності ліфта (куди товар поміщається в упаковці).

 • Виписка із закону Про захист прав споживачів

  Витяг із Закону України «Про захист прав споживачів»

  zakon.rada.gov.ua

  Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування

   

  1. За всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами.

  2. Споживач має право на вільний вибір продукції у зручний для нього час з урахуванням режиму роботи продавця (виконавця). Продавець (виконавець) зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції. Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту.

  3. Продавець (виконавець) зобов'язаний надати споживачеві достовірну і доступну інформацію про найменування, належність та режим роботи свого підприємства.

  4. Споживач має право на перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни продукції, що придбавається (замовляється), демонстрацію безпечного та правильного її використання. На вимогу споживача продавець (виконавець) зобов'язаний надати йому контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну продукції. У разі коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець (виконавець, виробник) зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції. Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, виробника). Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.

  5. У разі порушення прав споживача на підприємствах сфери обслуговування продавець (виробник, виконавець) і працівники цих підприємств несуть відповідальність, встановлену законом.

  Стаття 7. Гарантійні зобов'язання

  1. Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором. Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

  2. Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або на етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до продукції. Гарантійні зобов'язання у будь-якому випадку включають також будь-які зобов'язання виробника (виконавця) або продавця, передбачені рекламою.

  3. Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до неї при продажу, і який вважається гарантійним строком. Строк придатності обчислюється починаючи від дати виготовлення, яка також зазначається на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання. Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону ( 172-94-п ), що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

  4. У разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складення - від дня їх здійснення, а якщо день передачі, установки (підключення) чи складення товару, а також передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу, - від дня укладення договору купівлі-продажу.

  5. Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років, а стосовно об'єкта будівництва - не пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві.

  6. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків.

  7. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

  8. Гарантійне зобов'язання припиняється на загальних підставах, передбачених Цивільним кодексом України ( 435-15 ).

  9. Гарантійне зобов'язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов'язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.

   

  Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

   

  1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати: 1) пропорційного зменшення ціни; 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

  2. Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця. Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача щодо товарів, гарантійний строк на які не закінчився.

  3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред'являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача. Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї статті. Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власником продавця торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником.

  4. Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов'язані інформувати споживача про підприємства, що задовольняють вимоги, встановлені частинами першою і третьою цієї статті. За ненадання такої інформації встановлюється відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього Закону.

  5. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів продавцю, виробнику (підприємству, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті).

  6. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін. У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред'явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх функції) інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої цієї статті.

  7. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться. Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі. При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

  8. У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку придатності. При цьому розрахунки із споживачем провадяться в порядку, передбаченому абзацом третім частини сьомої цієї статті.

  9. При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк. На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів ( 172-94-п ) визначається Кабінетом Міністрів України. За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

  10. Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено - протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено у строки, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, споживач має право на свій вибір пред'явити виробникові (продавцеві) інші вимоги, відповідно до частини першої цієї статті.

  11. Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу. У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

  12. Виробник зобов'язаний відшкодувати всі збитки продавця (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті), який розглядає претензію споживача до придбаного товару. Продавець (виробник) товарів зобов'язаний у місячний строк відшкодувати підприємству, що виконує його функції, збитки, яких воно зазнало у зв'язку із задоволенням вимог споживача, передбачених цією статтею.

  13. Вимоги, встановлені частиною першою цієї статті щодо товарів, виготовлених за межами України, задовольняються за рахунок продавця (імпортера).

  14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

  Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості

  1. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) ( 172-94-п ) з підстав, зазначених у цій статті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

  2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

  3. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

   

  Витяг з Наказу МОЗ України №360 від 19.07.2005р. «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0783-05

  П. 16 Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів:

  16. Лікарські засоби та вироби медичного призначення належної якості, відпущені з аптек та їх структурних підрозділів, поверненню не підлягають. Витяг з Наказу МОЗ України №440 від 04.07.2006р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360» П. 4 Змін до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів.

  ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!

  Перелік товарів, які не підлягають обміну (поверненню) згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 172 від 19.03.2004: натільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби та товари для новонароджених і т.д.
  Виходячи з цього, обміну не підлягають наступні категорії товару: боді, льолі, пелюшки, повзунки, слюнявчики, шапочки, пінетки, трусики, майки, футболки, кофтинки ясельні, комплекти, піжами, колготи (панчохи, гольфи), шкарпетки

   

 • Як купувати в інтернет магазині ?

  Як купувати в інтернет-магазині

  Можливість робити покупки в Інтернеті набагато спрощує життя: "не відходячи від каси" - комп'ютера - можна купити все, що душі завгодно і до чого у вільний час не завжди "доходять руки".

  Найбільш популярними в Інтернеті товарами є книги, CD, DVD-диски, відеокасети, комп'ютери і комплектуючі, побутова техніка, мобільні телефони, інформаційні послуги (новини, коди доступу інтернет-провайдерів та інше). За даними операторів ринку, близько 50% обороту в мережі доводиться на покупки комп'ютерів та їх комплектуючих, пише "Інвестгазета".

  Однак український покупець все ще з недовірою ставиться до інтернет-магазинах. За дослідженнями компанії Ernst & Young, троє з чотирьох онлайнових покупців поміщають товар в корзину, але так і не завершують покупку. На думку представників інтернет-ринку України, головний ворог онлайн-торгівлі - непрофесіоналізм. Багато відвідувачів відмовляються від покупок в інтернет-магазинах, як правило, через непрофесійність сайту. Тривала завантаження сторінок, затягнуті і складні процедури оформлення замовлення та оплати стомлюють потенційних покупців, а брак інформації про способи оплати та доставки товару, "маленькі хитрощі" багатьох інтернет-магазинів (завищений курс долара на сайті, наявність доплат і т. Д.) І зовсім відбивають у відвідувачів бажання повертатися в цей магазин.

  Щодо думки про вигоду і зручність покупок в інтернет-магазинах ми поцікавилися у пересічного покупця. Олександр Єгоров, фінансовий консультатнт компанії Liga, розповів про те, що покупки в інтернет-магазинах робить періодично. В основному замовляє побутову техніку, продукти харчування, ліки. Однак перевагу А. Єгоров віддає закордонним онлайн-магазинам: "Там все набагато простіше і зручніше: вибрав, оплатив, вислали поштою, отримав посилку. Наші інтернет-магазини поки що неповноцінні, тому що лише деякі з них приймають оплату кредитними картами. У тих ж українських магазинах, які практикують такий вид оплати, існує небезпека розкрадання даних про кредитну картку і відповідних з нею махінацій, в зв'язку з часто переважаючими особливостями національного менталітету". 

  Як уникнути помилок при онлайн-покупках 

  Досвід сусідніх країн зарубіжжя, який переймають вітчизняні інтернет-магнати, показує, що електронна комерція - досить вигідний спосіб ведення бізнесу, що має перспективи розвитку в Україні.

  Сьогодні, поки електронна комерція знаходиться на етапі становлення, починаючому відвідувачеві інтернет-магазинів варто засвоїти кілька важливих правил.

  По-перше, це основна прикмета хорошого і надійного магазину - високе місце в рейтингах популярних пошукових систем, широкий асортимент, наявність гарантії на товари, що продаються, розрахунок в гривнях. З довірою можна ставитися до тих магазинах в мережі, які є представництвами реально існуючих магазинів.

  По-друге, існує два основних способи отримання товарів - це доставка кур'єром або поштою (останнє актуально, якщо магазин знаходиться в іншому місті). Кур'єрська доставка здійснюється, як правило, в день замовлення. Кур'єр може бути платним і безкоштовним. Це залежить від суми, на яку ви скупилися. Наприклад, при покупці книг або інших товарів на суму понад 300 грн. в багатьох інтернет-магазинах можлива безкоштовна доставка. Продукти з супермаркету привезуть безкоштовно, якщо сума замовлення перевищить 500 грн. ( "Фуршет") або 700 грн. ( "МегаМаркет"). Оплата кур'єра - від 30 грн.
  По-третє, є кілька способів оплати. Зазвичай вона проводиться в національній валюті, але на деяких сайтах ціни вказуються в умовних одиницях, а оплата осущесталяется за курсом, встановленим власниками інтернет-магазину. В цьому випадку необхідно підрахувати, де покупки обійдуться дешевше: в Інтернеті або в звичайному магазині.

  Зазвичай використовуються старі перевірені способи - розрахунок безпосередньо з кур'єром або накладений платіж. Пов'язано це з тим, що поки більшість покупців до віртуальних покупок відносяться з побоюванням і згодні платити тоді, коли побачать і "помацають" товар.

  На жаль, сьогодні ще мало популярний такий вид оплати, як використання кредитної картки. Деякі магазини, правда, пропонують проводити розрахунки через систему інтернет-платежів Paycash або WebMoney. Але оплата картками Visa / MasterCard або електронними грошима зустрічається досить рідко навіть в тих магазинах, які їх приймають. Наприклад, в інтернет-магазині "ТиД", що працює з усіма видами коштів, дані платіжні інструменти використовуються клієнтами тільки в 20% випадків. Популярною стає продаж в кредит постійним клієнтам.


  Перспективи у вітчизняній електронної комерції однозначно є. Сьогодні українськими споживачами зацікавилися і закордонні інтернет-магнати, що активізували свою діяльність на українському ринку. Виникла внутрішня і зовнішня конкуренція поставила українські інтернет-магазини перед фактом необхідності поліпшення сервісу і надання нових вигідних покупцям послуг. "Золотий вік" електронної комерції - не за горами. 

  Поради відвідувачам інтернет-магазину 

  1. Приготуйтеся до того, що пошук потрібного товару займе чимало часу. Багато інтернет-магазини в прайс-листах недостатньо оперативно оновлюють інформацію або взагалі не вказують, чи є даний товар зараз на складі. Тому, побачивши в інтернет-магазині сподобався вам товар за дуже привабливою ціною, не поспішайте радіти, а уточніть про наявність його на складі, зателефонувавши за контактним телефоном, вказаним на сайті.

  2. Переконайтеся, що ціна, зазначена на сайті інтернет-магазину, приведена з урахуванням всіх податків і включає в себе вартість доставки до необхідного вам місця, щоб при розрахунку не виникло неприємних сюрпризів.

  3. Уточніть, чи надається на товар гарантія. Врахуйте, що деякі магазини (особливо маловідомі) існують кілька місяців і закриваються. Тому при покупці дорогих товарів віддавайте перевагу інтернет-магазинам, добре зарекомендували себе на ринку.

  4. Пам'ятайте, що кур'єр разом з товаром зобов'язаний привести чек або будь-якої іншої платіжний документ, в іншому випадку пред'являти претензії буде нікому.

  5. І наостанок. Якщо вас щось не влаштовує в придбаному товарі, пам'ятайте, що протягом одного-двох тижнів після покупки ви можете повернути його назад.