Каталог товаров

FAQ

 • КАКОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК У МОЕГО ТОВАРА?

  Гарантийный срок товара исчисляется со дня его продажи. Он обычно указан в эксплуатационном документе на товар (гарантийном талоне, техническом паспорте, этикетке или в другом документе, прилагаемом к товару).  На сайте производителя Вашего товара

 • Осуществляете ли Вы доставку до квартиры и подъем на этаж?

  Пожалуйста, обратите внимание, что адресная доставка осуществляется до входа в здание для крупногабаритных товаров из разделов «ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА», «КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА», «КУХОННЫЕ МОЙКИ», «КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА», все остальные товары доставляются до квартиры.

  Стоимость ручного заноса в квартиру зависит от:

  - габаритов техники,

  - сложности подъема,

  - наличия лифта (куда товар помещается в упаковке).

 • Выписка из закона О защите прав потребителей

  Витяг із Закону України «Про захист прав споживачів»

  zakon.rada.gov.ua

  Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування

   

  1. За всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами.

  2. Споживач має право на вільний вибір продукції у зручний для нього час з урахуванням режиму роботи продавця (виконавця). Продавець (виконавець) зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції. Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту.

  3. Продавець (виконавець) зобов'язаний надати споживачеві достовірну і доступну інформацію про найменування, належність та режим роботи свого підприємства.

  4. Споживач має право на перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни продукції, що придбавається (замовляється), демонстрацію безпечного та правильного її використання. На вимогу споживача продавець (виконавець) зобов'язаний надати йому контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну продукції. У разі коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець (виконавець, виробник) зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції. Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, виробника). Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.

  5. У разі порушення прав споживача на підприємствах сфери обслуговування продавець (виробник, виконавець) і працівники цих підприємств несуть відповідальність, встановлену законом.

  Стаття 7. Гарантійні зобов'язання

  1. Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором. Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

  2. Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або на етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до продукції. Гарантійні зобов'язання у будь-якому випадку включають також будь-які зобов'язання виробника (виконавця) або продавця, передбачені рекламою.

  3. Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до неї при продажу, і який вважається гарантійним строком. Строк придатності обчислюється починаючи від дати виготовлення, яка також зазначається на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання. Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону ( 172-94-п ), що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

  4. У разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складення - від дня їх здійснення, а якщо день передачі, установки (підключення) чи складення товару, а також передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу, - від дня укладення договору купівлі-продажу.

  5. Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років, а стосовно об'єкта будівництва - не пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві.

  6. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків.

  7. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

  8. Гарантійне зобов'язання припиняється на загальних підставах, передбачених Цивільним кодексом України ( 435-15 ).

  9. Гарантійне зобов'язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов'язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.

   

  Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

   

  1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати: 1) пропорційного зменшення ціни; 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

  2. Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця. Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача щодо товарів, гарантійний строк на які не закінчився.

  3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред'являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача. Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї статті. Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власником продавця торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником.

  4. Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов'язані інформувати споживача про підприємства, що задовольняють вимоги, встановлені частинами першою і третьою цієї статті. За ненадання такої інформації встановлюється відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього Закону.

  5. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів продавцю, виробнику (підприємству, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті).

  6. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін. У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред'явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх функції) інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої цієї статті.

  7. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться. Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі. При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

  8. У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку придатності. При цьому розрахунки із споживачем провадяться в порядку, передбаченому абзацом третім частини сьомої цієї статті.

  9. При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк. На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів ( 172-94-п ) визначається Кабінетом Міністрів України. За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

  10. Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено - протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено у строки, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, споживач має право на свій вибір пред'явити виробникові (продавцеві) інші вимоги, відповідно до частини першої цієї статті.

  11. Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу. У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

  12. Виробник зобов'язаний відшкодувати всі збитки продавця (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті), який розглядає претензію споживача до придбаного товару. Продавець (виробник) товарів зобов'язаний у місячний строк відшкодувати підприємству, що виконує його функції, збитки, яких воно зазнало у зв'язку із задоволенням вимог споживача, передбачених цією статтею.

  13. Вимоги, встановлені частиною першою цієї статті щодо товарів, виготовлених за межами України, задовольняються за рахунок продавця (імпортера).

  14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

  Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості

  1. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) ( 172-94-п ) з підстав, зазначених у цій статті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

  2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

  3. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

   

  Витяг з Наказу МОЗ України №360 від 19.07.2005р. «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0783-05

  П. 16 Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів:

  16. Лікарські засоби та вироби медичного призначення належної якості, відпущені з аптек та їх структурних підрозділів, поверненню не підлягають. Витяг з Наказу МОЗ України №440 від 04.07.2006р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360» П. 4 Змін до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів.

  ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!

  Перелік товарів, які не підлягають обміну (поверненню) згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 172 від 19.03.2004: натільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби та товари для новонароджених і т.д.
  Виходячи з цього, обміну не підлягають наступні категорії товару: боді, льолі, пелюшки, повзунки, слюнявчики, шапочки, пінетки, трусики, майки, футболки, кофтинки ясельні, комплекти, піжами, колготи (панчохи, гольфи), шкарпетки

   

 • Как покупать в интернет магазине ?

  Как покупать в интернет-магазине

  Возможность делать покупки в Интернете намного упрощает жизнь: "не отходя от кассы" - компьютера - можно купить все, что душе угодно и до чего в свободное время не всегда "доходят руки".

  Наиболее покупаемыми в Интернете товарами являются книги, CD, DVD-диски, видеокассеты, компьютеры и комплектующие, бытовая техника, мобильные телефоны, информационные услуги (новости, коды доступа интернет-провайдеров и прочее). По данным операторов рынка, около 50% оборота в сети приходится на покупки компьютеров и их комплектующих, пишет "ИнвестГазета".

  Однако украинский покупатель все еще с недоверием относится к интернет-магазинам. По исследованиям компании Ernst & Young, трое из четырех онлайновых покупателей помещают товар в корзину, но так и не завершают покупку. 
  По мнению представителей интернет-рынка Украины, главный враг онлайн-торговли - непрофессионализм. Многие посетители отказываются от покупок в интернет-магазинах, как правило, из-за непрофессиональности сайта. Длительная загрузка страниц, затянутые и сложные процедуры оформления заказа и оплаты утомляют потенциальных покупателей, а недостаток информации о способах оплаты и доставки товара, "маленькие хитрости" многих интернет-магазинов (завышенный курс доллара на сайте, наличие доплат и т. д.) и вовсе отбивают у посетителей желание возвращаться в этот магазин. 

  Относительно мнения о выгоде и удобстве покупок в интернет-магазинах мы поинтересовались у рядового покупателя. Александр Егоров, финансовый консультатнт компании Liga, рассказал о том, что покупки в интернет-магазинах делает периодически. В основном заказывает бытовую технику, продукты питания, лекарства. Однако предпочтение А. Егоров отдает зарубежным онлайн-магазинам: "Там все намного проще и удобнее: выбрал, оплатил, выслали почтой, получил посылку. Наши интернет-магазины пока еще неполноценны, так как лишь некоторые из них принимают оплату кредитными картами. В тех же украинских магазинах, которые практикуют такой вид оплаты, существует опасность хищения данных о кредитной карте и соответствующих с ней махинаций, в связи с часто преобладающими особенностями национального менталитета". 

  Как избежать ошибок при онлайн-покупках 

  Опыт соседних стран зарубежья, который перенимают отечественные интернет-магнаты, показывает, что электронная коммерция - достаточно выгодный способ ведения бизнеса, имеющий перспективы развития в Украине. 

  Сегодня, пока электронная коммерция находится на этапе становления, начинающему посетителю интернет-магазинов стоит усвоить несколько важных правил. 

  Во-первых, главные признаки хорошего и надежного магазина - высокое место в рейтингах популярных поисковиков, широкий ассортимент, наличие гарантии на продаваемые товары, расчет в гривнях. С доверием можно относиться к тем магазинам в сети, которые являются представительствами реально существующих магазинов. 

  Во-вторых, существует два основных способа получения товаров - это доставка курьером или почтой (последнее актуально, если магазин находится в другом городе). Курьерская доставка осуществляется, как правило, в день заказа. Курьер может быть платным и бесплатным. Это зависит от суммы, на которую вы скупились. К примеру, при покупке книг или других товаров на сумму более 300 грн. во многих интернет-магазинах возможна бесплатная доставка. Продукты из супермаркета привезут бесплатно, если сумма заказа превысит 500 грн. ("Фуршет") или 700 грн. ("МегаМаркет"). Оплата курьера - от 30 грн. 
  В-третьих, есть несколько способов оплаты. Обычно она проводится в национальной валюте, но на некоторых сайтах цены указываются в условных единицах, а оплата осущесталяется по курсу, установленному владельцами интернет-магазина. В этом случае необходимо подсчитать, где покупки обойдутся дешевле: в Интернете или в обычном магазине. 

  Обычно используются старые проверенные способы - расчет непосредственно с курьером или наложенный платеж. Связанно это с тем, что пока большинство покупателей к виртуальным покупкам относятся с опаской и согласны платить тогда, когда увидят и "пощупают" товар. 

  К сожалению, сегодня еще мало популярен такой вид оплаты, как использование кредитной карточки. Некоторые магазины, правда, предлагают проводить расчеты через систему интернет-платежей Paycash или WebMoney. Но оплата карточками Visa/MasterCard или электронными деньгами встречается довольно редко даже в тех магазинах, которые их принимают. К примеру, в интернет-магазине "ТиД", работающем со всеми видами средств, данные платежные инструменты используются клиентами только в 20% случаев. Популярной становится продажа в кредит постоянным клиентам. 

  Перспективы у отечественной электронной коммерции однозначно есть. Сегодня украинскими потребителями заинтересовались и зарубежные интернет-магнаты, активизировавшие свою деятельность на украинском рынке. Возникшая внутренняя и внешняя конкуренция поставила украинские интернет-магазины перед фактом необходимости улучшения сервиса и предоставления новых выгодных покупателям услуг. "Золотой век" электронной коммерции - не за горами. 

  Советы посетителям интернет-магазина 

  1. Приготовьтесь к тому, что поиск нужного товара займет немало времени. Многие интернет-магазины в прайс-листах недостаточно оперативно обновляют информацию или вообще не указывают, есть ли данный товар сейчас на складе. Поэтому, увидев в интернет-магазине понравившийся вам товар по очень привлекательной цене, не спешите радоваться, а уточните о наличии его на складе, позвонив по контактному телефону, указанному на сайте. 

  2. Удостоверьтесь, что цена, указанная на сайте интернет-магазина, приведена с учетом всех налогов и включает в себя стоимость доставки до необходимого вам места, чтобы при расчете не возникло неприятных сюрпризов. 

  3. Уточните, предоставляется ли на товар гарантия. Учтите, что некоторые магазины (особенно малоизвестные) существуют несколько месяцев и закрываются. Поэтому при покупке дорогостоящих товаров отдавайте предпочтение интернет-магазинам, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке. 

  4. Помните, что курьер вместе с товаром обязан привести чек или какой-либо другой платежный документ, в противном случае предъявлять претензии будет некому. 

  5. И напоследок. Если вас что-то не устраивает в приобретенном товаре, помните, что в течение одной-двух недель после покупки вы можете вернуть его обратно.